Menu

Ochranné známky

© 2015 McDonald’s. Všetky odkazy označené ™ alebo ® sú ochranné známky spoločnosti McDonald’s Corporation a jej pobočiek okrem prípadov, kde je naznačené vlastníctvo tretej strany. Všetky práva vyhradené

Podmienky používania webovej stránky a aplikácie Happy Studio spoločnosti McDonald’s

Vitajte v Happy Studiu spoločnosti McDonald‘s! Tieto Podmienky používania vysvetľujú pravidlá, ktorými sa musíte riadiť pri používaní webovej stránky alebo aplikácie Happy Studio. Tieto Podmienky používania platia len pre používanie webovej stránky alebo aplikácie Happy Studio.

Prečítajte si tieto Podmienky používania a naše Pravidlá ochrany osobných údajov, skôr než začnete používať Happy Studio, a svojim deťom dovolíte, aby používali Happy Studio.

Tieto Podmienky používania obsahujú nasledujúce časti (kliknutím na jednotlivé hlavičky prejdete priamo do danej časti):

 • 1. Kto spravuje Happy Studio?

  Happy Studio spravuje a riadi spoločnosť McDonald’s Europe Limited (s registrovaným číslom spoločnosti: 01739890), ktorá bola založená v Spojenom kráľovstve so sídlom na adrese:

  178/180 Edgware Road,
  Londýn, W2 2DS.

  Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy help@happystudio.com.

 • 2. Prístup na webovú stránku Happy Studio

  Vstupom a používaním webovej stránky a/alebo aplikácie Happy Studio súhlasíte s dodržiavaním pravidiel týchto Podmienok používania. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok používania, nepoužívajte Happy Studio a ani to nepovoľujte svojmu dieťaťu.

  Webová stránka a aplikácia Happy Studio sú určené na používanie vami a vaším dieťaťom len na osobný pôžitok. Nesmiete ju používať v spojitosti so žiadnym typom podnikania alebo na iné komerčné účely.

 • 3. Práva duševného vlastníctva

  Práva duševného vlastníctva (známe aj ako „IPR“) poskytujú ľuďom právo ochraňovať veci, ktoré vytvorili, ako vynálezy, knihy, umelecké diela, symboly, názvy, obrázky a dizajny. Všetky obrázky, logá, ilustrácie, audio súbory, video súbory, textové a iné prvky, ktoré môžete vidieť v Happy Studiu, ako aj celkový dizajn webovej stránky, sú chránené právami duševného vlastníctva. Spoločnosť McDonald’s tieto práva duševného vlastníctva vlastní alebo má oprávnenia na ich použitie od niekoho iného. To znamená, že nesmiete kopírovať, reprodukovať, meniť, predávať alebo darovať nič z Happy Studia, pokiaľ na to najprv nezískate naše povolenie. Ak to urobíte, porušíte práva duševného vlastníctva a môžete sa dostať do problémov!

 • 4. Vaše príspevky

  Ak vy alebo vaše dieťa čokoľvek pošlete alebo čímkoľvek prispejete do Happy Studia alebo nám, vrátane príspevku do súťaže alebo kreslenia alebo aplikácie na bezplatné darčeky, tak nám a našim agentúram a dodávateľom na revanš za používanie Happy Studia vy a vaše dieťa poskytujete právo reprodukovať, upravovať, kopírovať, odstraňovať, zverejňovať a všeobecne používať tieto príspevky vo vašom mene a v mene vášho dieťaťa, bezplatne, kedykoľvek, kdekoľvek, bez vyplácania alebo poskytovania licenčných poplatkov alebo kompenzácie a výlučne na naše účely.

  Zaväzujete sa, že čokoľvek vy alebo vaše dieťa pošlete alebo čímkoľvek prispejete do Happy Studia alebo nám, ste vytvorili sami a nie je to kópia výtvoru niekoho iného ani použité bez ich vedomia.

  Aj naďalej je vašou povinnosťou zabezpečiť, že čokoľvek nám pošlete alebo čímkoľvek prispejete do Happy Studia, nebude obsahovať žiadne údaje alebo obrázky, ktoré by mohli ostatným umožniť odhaliť vašu totožnosť alebo ich osobné údaje či vlastníctvo, najmä skutočné meno alebo adresu. Je to dôležité najmä v prípade, keď je príspevok určený do súťaže kreatívneho písania, kreslenia alebo ide o bezplatné darčeky.

 • 5. Potrebujú deti povolenie rodiča alebo opatrovníka, aby mohli používať Happy Studio?

  Hry v aplikácii Happy Studio po prvotnej inštalácii aplikácie na mobilnom zariadení alebo tablete nevyžadujú povolenie rodiča alebo opatrovníka. Obchody s aplikáciami iTunes a Google Play obsahujú funkciu rodičovskej kontroly a zadávania hesla, aby rodičom alebo opatrovníkom poskytli príležitosť na zabránenie stiahnutiu aplikácie deťmi.

  Informácie o spôsobe obmedzenia obsahu, ktorý sa zobrazuje a sprístupňuje vášmu dieťaťu...

  na iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  na Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Informácie o spôsobe nastavenia požadovania hesla na nákup aplikácií a poskytovanie recenzií na iTunes App Store: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Nastavenie heslového zabezpečenia pre účet Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  Webová stránka Happy Studio vaše dieťa požiada, aby získalo povolenie na návštevu webovej stránky od rodiča alebo opatrovníka. Aby sme zaručili, že rodič alebo opatrovník skutočne poskytol svoje povolenie, pred vstupom na stránku bude potrebné vyriešiť jednoduché matematické zadanie.

  O vašom dieťati nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje prostredníctvom stránky alebo aplikácie. Používanie webovej stránky alebo aplikácie je bezplatné (s výnimkou akejkoľvek výmeny dát, ktorá tu môže platiť).

 • 6. Je Happy Studio bezpečné pre deti?

  Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zaistili, že Happy Studio je pre deti bezpečné. Prečítajte si naše aby ste získali viac informácií o zavedených bezpečnostných opatreniach.

 • 7. Používanie Happy Studia

  Ako sme vysvetlili vyššie, vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zaistili, že Happy Studio je pre deti bezpečné. Napriek tomu, že sa snažíme zabezpečiť, aby sa ľudia riadili týmito Podmienkami používania, nemôžeme vám to zaručiť. Ak niekto používa túto webovú stránku bez nášho vedomia akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, v rozsahu vymedzenom zákonmi nie sme zodpovední za žiadne skutky tejto osoby.

  Súhlasíte, že nebudete a svojmu dieťaťu nepovolíte:

  • nahrávať alebo zverejňovať na webovej stránke Happy Studio, v aplikácii, rodičovskej skupine alebo e-maile čokoľvek nevhodné alebo čo propaguje niečo, čo je okrem iného nevhodné vrátane čohokoľvek určeného na poškodzovanie iných ľudí alebo spoločností, pretože to využíva ich práva duševného vlastníctva, zverejňuje informácie, ktoré ich identifikujú alebo poškodzujú ich povesť,

  • vystupovať pod menom inej osoby alebo spoločnosti alebo neoprávnene tvrdiť, že niekoho poznáte,

  • šikanovať, prenasledovať, poškodzovať alebo inak obťažovať akéhokoľvek používateľa Happy Studia,

  • nahrávať, zverejňovať alebo elektronicky rozposielať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje počítačový vírus alebo čokoľvek určené na poškodenia Happy Studia, našich počítačových programov alebo našich počítačových systémov celkovo, alebo

  • akýmkoľvek spôsobom porušuje zákon.

 • 8. Odkazovanie na Happy Studio

  Ak poskytnete odkaz na webovú stránku alebo aplikáciu Happy Studio na vašej webovej stránke alebo v aplikácii, nesmiete naznačovať alebo navrhovať, že ste akýmkoľvek spôsobom pripojení k Happy Studiu a nesmiete odkazovať na alebo vykresľovať Happy Studio nepravdivým, zavádzajúcim, urážlivým alebo celkovo nepríjemným spôsobom. Buďte milí!

 • 9. Zhromažďujeme osobné údaje?

  O vašom dieťati nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Údaje o rodičoch alebo opatrovníkoch zhromažďujeme iba v prípade, ak sa prihlásite na odber nášho spravodajcu alebo do našej rodičovskej skupiny. Prečítajte si naše Pravidlá ochrany osobných údajov, v ktorých vysvetľujeme, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a najmä ako ich zabezpečujeme.

 • 10. Naša právna zodpovednosť, keď používate webovú stránku Happy Studio

  Happy Studio je dostupné na základe princípov „ako je“ a „ako je dostupné“. To znamená, že vám nezaručujeme neustále nepretržité a bezchybné fungovanie webovej stránky a aplikácie. Webová stránka sa môže občas zaseknúť alebo sa môže stať, že ju budeme musieť zastaviť a opraviť chybu.

  V zákonne vymedzenom rozsahu nie sme zodpovední za žiadne prerušenia dostupnosti webovej stránky alebo aplikácie a ani za oneskorenia, nepresnosti, chyby alebo chýbajúci obsah webovej stránky alebo aplikácie. Nemôžeme vám zaručiť, že sa na webovej stránke nevyskytnú žiadne vírusy alebo podobný škodlivý obsah ako „trójske kone“ alebo červy. Môžeme vás však uistiť, že používame štandardné nástroje odvetia na ochranu pred vírusmi.

  V zákonne vymedzenom rozsahu nie sme zodpovední za žiadne prípadné straty, ktoré vám môžu nastať a) z dôvodu používania webovej stránky alebo aplikácie alebo b) ako výsledok nepriameho používania webovej stránky alebo aplikácie.

 • 11. Odkazy a reklamy iných webových stránok, produktov a služieb

  V Happy Studiu sa nevyskytujú žiadne reklamy potravín a marketing jedla. V detskej časti ani tu nie sú žiadne odkazy na iné webové stránky alebo služby, takže rodičia si môžu byť istí, že hry ich dieťaťa sú bezpečné.

  V častiach, na ktoré sa môžu prihlásiť len dospelí, niekedy môžeme zverejniť odkazy alebo reklamy na iné webové stránky, produkty a služby. Ak takéto odkazy a/alebo reklamy zavedieme, poskytujeme ich výlučne z dôvodu pohodlia používania a ako zaujímavosť.

  Nepropagujeme žiadne názory alebo mienky, ktoré sa môžu nachádzať na týchto webových stránkach, na ktoré odkazy alebo reklamy môžu odkazovať. Neoverujeme a nepreberáme zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo kvalitu obsahu, ktorý sa nachádza na týchto webových stránkach, na ktoré odkazy alebo reklamy môžu odkazovať. Taktiež nezodpovedáme za kvalitu alebo dodávku produktov alebo služieb, ktoré sú na týchto webových stránkach alebo v reklamách ponúkané, prístupné, ktoré je možno ich prostredníctvom získať alebo ktoré sú na týchto stránkach propagované.

 • 12. Zmenia sa tieto Podmienky používania?

  Môže sa stať, že občas budeme musieť aktualizovať obsah týchto Podmienok používania. Ak vykonáme akékoľvek zmeny, zverejníme ich na našej webovej stránke a v aplikácii v časti Dospelí a v ďalších častiach, ktoré uznáme za vhodné, aby ste boli o týchto zmenách informovaní. Uistite sa, že našu webovú stránku a aplikáciu budete pravidelne kontrolovať pre prípad, že do týchto Podmienok používania zavedieme zmeny.

 • 13. Ďalšie všeobecné podmienky

  Tieto Podmienky používania a Pravidlá ochrany osobných údajov sú jediné právne podmienky, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým používate webové stránky Happy Studio.

  Ak sa v týchto Podmienkach používania nachádza časť, ktorá je nezákonná, neplatná alebo nevymáhateľná, bude ignorovaná a odstránená bez toho, aby sa ovplyvnila platnosť zvyšných častí týchto Podmienok používania.

  Tieto Podmienky používania podliehajú zákonom Anglicka. Dúfame, že sa nevyskytnú žiadne nezhody. V prípade výskytu nezhôd súhlasíte, že ich budú riešiť len anglické súdy.

 • 14. Kedy sa naposledy aktualizovali tieto Podmienky používania?

  3. augusta 2015