Meny

Varumärken

© 2015 McDonald’s. Alla referenser markerade med ™ eller ® är varumärken tillhörande McDonald’s Corporation och dess associerade företag förutom där tredje parts innehav av varumärke anges. Med ensamrätt.

McDonald’s Happy Studio – Villkor för webbplatsen och appen

Välkommen till McDonald’s Happy Studio! De här villkoren omfattar de regler som bör följas när du använder webbplatsen eller appen Happy Studio. Villkoren gäller endast användningen av webbplatsen och appen Happy Studio.

Läs igenom de här villkoren och vår policy för integritetsskydd innan du använder Happy Studio eller låter ditt barn använda Happy Studio.

Villkoren innehåller följande avsnitt (klicka på respektive rubrik för att gå direkt till det avsnittet):

 • 1. Vem står bakom Happy Studio?

  Happy Studio drivs och kontrolleras av McDonald's Europe Limited (registrerat företagsnummer: 01739890), som finns i Storbritannien och har sitt huvudkontor på:

  178/180 Edgware Road,
  London, W2 2DS.

  Kontakta oss på help@happystudio.com.

 • 2. Åtkomst till webbplatsen Happy Studio

  Genom att besöka och använda webbplatsen och/eller appen Happy Studio instämmer du i att uppfylla dessa villkor. Använd inte Happy Studio och ge inte heller ditt barn tillåtelse att använda Happy Studio om det är någon del av dessa villkor som du inte kan godta.

  Webbplatsen och appen Happy Studio är endast avsedd att användas av dig och ditt barn för nöjes skull. Du får inte använda den i samband med någon form av affärsverksamhet eller i andra kommersiella syften.

 • 3. Immateriella rättigheter

  Immateriella rättigheter ger människor rätten att skydda sådant som de skapar, som uppfinningar, böcker, konstverk, symboler, namn, bilder och formgivning. Alla bilder, logotyper, illustrationer, ljudklipp, videoklipp, texter och annat som du ser i Happy Studio liksom webbplatsens allmänna utformning är skyddade av immateriella rättigheter. Antingen så äger McDonald’s dessa, eller har någon annans tillåtelse att använda dem. Detta innebär att du inte får kopiera, reproducera, ändra, sälja eller ge bort någonting i Happy Studio utan att vi först ger dig tillåtelse. Om du gör det överträder du immaterialrätten och kan dömas att betala ersättning.

 • 4. Dina bidrag

  Om du eller ditt barn skickar in eller bidrar med något till Happy Studio eller till oss, till exempel som del av en utmaning, tävling eller för att få gratisprodukter, ger du, i utbyte för att du och ditt barn får använda Happy Studio, oss och våra kontor och leverantörer tillåtelse att för dig och ditt barns vägnar utan kostnad återge, redigera, kopiera, ta bort, göra tillgänglig och använda dina och ditt barns bidrag utifrån våra intressen för all framtid och över hela världen, utan ersättning eller annan form av kompensation till dig eller ditt barn.

  Du samtycker till att allt som du och ditt barn skickar till oss eller bidrar med i Happy Studio är ett original och inte har kopierats från någon annan eller används utan deras tillåtelse.

  Du är ensam ansvarig för att säkerställa att allt som du skickar till oss eller bidrar med i Happy Studio inte innehåller någon information eller bild som kan göra det möjligt för någon att identifiera andra personer eller deras personuppgifter eller egendom, särskilt deras riktiga namn och adress. Detta är extra viktigt när bidraget är en del av en kreativ skrivutmaning, en tävling eller anmälan för få gratisprodukter.

 • 5. Behöver barn en förälders eller vårdnadshavares tillåtelse för att använda Happy Studio?

  Barn behöver inte en förälders eller vårdnadshavares tillåtelse för att börja spela i Happy Studio-appen när den har installerats på en mobil eller surfplatta. Både iTunes och Google Play har föräldrakontroller och lösenord så att en förälder eller vårdnadshavare kan förhindra att ett barn laddar ner Happy Studio.

  Mer information om hur du kan begränsa vad ditt barn kan se och få tillgång till finns ...

  på iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  på Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Mer information om hur du lägger till ett lösenord för köp av appar och för recensioner på iTunes App Store finns på: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Konfigurera lösenordsskydd för ditt Google Play-konto: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  På Happy Studio-webbplatsen får ditt barn anvisningar om att be en förälder om tillåtelse att besöka webbplatsen. För att säkerställa att förälders eller vårdnadshavares tillåtelse har inhämtats måste en enkel matteuppgift lösas innan de kan komma in på webbplatsen.

  Inga personuppgifter samlas in om ditt barn, varken via webbplatsen eller via appen. Webbplatsen och appen är gratis att använda (förutom för eventuella dataavgifter).

 • 6. Är Happy Studio säkert för barn?

  Vi har gjort varje tänkbar ansträngning för att se till att Happy Studio är säkert för barn. Se vår policy för integritetsskydd för mer information om de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit.

 • 7. Använda Happy Studio

  Som vi förklarat ovan har vi gjort varje tänkbar ansträngning för att se till att Happy Studio är säkert för barn. Fastän vi gör allt vi kan för att se till att alla personer följer dessa villkor kan vi inte utlova att alla gör det. Om någon använder webbplatsen på ett annat sätt än vad den är avsedd för utan att vi är medvetna om det, är vi i den utsträckning som lagen medger inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för vad den personen gör.

  Du samtycker till att du inte kommer att och att du inte kommer att låta ditt barn:

  • ladda upp eller publicera något på Happy Studios webbplats, app, föräldrapanel eller via e-post skicka något som är olämpligt eller som erbjuder något som är olämpligt, till exempel (detta är inte en komplett lista) något som innehåller något som kan skada andra personer eller företag eftersom det överträder immaterialrätten, avslöjar information som kan identifiera dem eller skadar deras rykte;

  • utge sig för att vara någon annan eller ett företag, eller felaktigt påstå att du känner någon;

  • mobba, förfölja, skada eller på annat sätt trakassera andra Happy Studio-användare;

  • ladda upp, publicera eller via e-post skicka något som innehåller ett virus eller något som är avsett att skada Happy Studio, våra datorprogram eller våra datorsystem eller

  • på något sätt bryta mot lagen.

 • 8. Länka till Happy Studio

  Om du tillhandahåller en länk till webbplatsen eller appen Happy Studio från din webbplats eller app får du inte antyda eller påstå att du på något vis har koppling till Happy Studio och du får inte hänvisa till eller beskriva Happy Studio på något osant, missvisande, kränkande eller allmänt tarvligt sätt. Var schysst!

 • 9. Samlar vi in personuppgifter?

  Vi samlar inte in några personuppgifter om ditt barn. Vi samlar bara in uppgifter från dig, som förälder eller vårdnadshavare, om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller går med i vår föräldrapanel. Se vår policy för integritetsskydd som förklarar vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och, framför allt, hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras säkert.

 • 10. Vårt rättsliga ansvar angående din användning av webbplatsen Happy Studio

  Happy Studio görs tillgänglig på grundval av principerna ”i befintligt” och ”i tillgängligt” skick. Detta betyder att vi inte utfäster några löften om att webbplatsen och appen aldrig kommer att drabbas av avbrott och/eller fel. Ibland kan webbplatsen eller appen vara otillgänglig, antingen via en olyckshändelse eller för att vi behöver fixa någonting.

  I den utsträckning som lagen medger är vi inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för några avbrott gällande webbplatsens eller appens tillgänglighet eller några förseningar, felaktigheter, fel eller frånvarande saker på webbplatsen eller i appen. Vi kan inte heller utlova att webbplatsen är helt fri från virus eller liknande skadliga element som trojanska hästar eller maskar. Du kan dock vara tryggt förvissad om att vi använder oss av branschens standardverktyg för virusskydd.

  I den utsträckning som lagen medger är vi inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för eventuella förluster som du drabbas av vilka a) uppstår rent allmänt till följd av din användning av webbplatsen, eller b) som en indirekt följd av din användning av webbplatsen.

 • 11. Länkar och reklam för andra webbplatser, produkter och tjänster

  Det förekommer ingen som helst reklam eller marknadsföring om mat eller matprodukter i Happy Studio. Det förekommer inte heller några länkar till andra webbplatser eller tjänster från barnavdelningen, så föräldrar kan vara säkra på att den plats där deras barn leker är säker.

  Ibland kan vi komma att publicera länkar till eller reklam för andra webbplatser, produkter och tjänster på de delar av webbplatsen som endast är tillgängliga för vuxna. Om vi publicerar sådana länkar och/eller sådan reklam tillhandahålls det endast för din bekvämlighet och i ditt intresse.

  Vi företräder inte de åsikter eller uppfattningar som förekommer på någon av de webbplatser som länkarna eller reklamen eventuellt länkar till i sin tur. Vi verifierar inte och tar inte på oss ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten avseende något innehåll på någon av de webbplatser som länkarna eller reklamen eventuellt länkar till. Vi är inte heller ansvariga för kvaliteten eller tillhandahållandet av några produkter eller tjänster som det ges åtkomst till eller som erbjuds, erhålls av eller marknadsförs på någon av dessa webbplatser eller i denna reklam.

 • 12. Kommer dessa villkor att ändras?

  Vi kan komma att behöva uppdatera dessa villkor ibland. Om vi ändrar något kommer vi att publicera ändringarna på webbplatsens avdelning för vuxna och på alla övriga delar av webbplatsen och appen som vi anser vara nödvändiga, så att du blir upplyst om saken. Se till att du ofta besöker webbplatsen och appen för att vara på den säkra sidan om vi genomför några förändringar av dessa villkor.

 • 13. Övriga allmänna upplysningar

  Dessa villkor och policyn för integritetsskydd är de enda rättsliga villkor som gäller mellan dig och oss vad beträffar din användning av webbplatsen Happy Studio.

  Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas ska nämnda del ignoreras och raderas. De återstående delarna av dessa villkor förblir opåverkade.

  Dessa villkor regleras av lagstiftningen i England. Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna i några tvister, men i så fall medger du att dessa endast kommer att behandlas i engelsk domstol.

 • 14. När skedde den senaste uppdateringen av dessa villkor?

  3 augusti 2015