Menu

Znaki towarowe

© 2015 McDonald’s. Wszystkie odniesienia oznaczone za pomocą ™ lub ® to znaki towarowe McDonald’s Corporation i spółek zależnych, za wyjątkiem obszarów, gdzie wskazano znaki towarowe innych spółek. Wszystkie prawa zastrzeżone.

McDonald’s Happy Studio – Ogólne warunki handlowe dotyczące witryny internetowej i aplikacji

Witamy w McDonald’s Happy Studio! Niniejsze Ogólne warunki handlowe opisują zasady, których musisz przestrzegać podczas używania aplikacji/witryny internetowej Happy Studio. Ogólne warunki handlowe dotyczą używania tylko witryny internetowej i aplikacji Happy Studio.

Zapoznaj się z Ogólnymi warunkami handlowymi i Polityką prywatności, zanim sam zaczniesz używać Happy Studio i pozwolisz na to swojemu dziecku.

Ogólne warunki handlowe składają się z następujących rozdziałów (kliknij dany nagłówek, aby przejść do odpowiedniego rozdziału):

 • 1. Kto zarządza Happy Studio?

  Zarządzaniem Happy Studio zajmuje się McDonald's Europe Limited (numer rejestracji firmy: 01739890). Siedziba spółki znajduje się w Wielkiej Brytanii, a zarejestrowana jest ona pod adresem:

  178/180 Edgware Road,
  Londyn, W2 2DS.

  Kontakt: help@happystudio.com.

 • 2. Dostęp do witryny internetowej Happy Studio

  Korzystanie z witryny internetowej i/lub aplikacji Happy Studio oznacza wyrażenie zgody na dostosowanie się do niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na dowolny z poniższych Ogólnych warunków handlowych, prosimy o zaprzestanie używania Happy Studio i nie udostępnianie platformy dzieciom.

  Witryna internetowa Happy Studio jest przeznaczona do zabawy tylko dla Ciebie i twojego dziecka. Nie można jej używać do zastosowań komercyjnych ani innych celów zarobkowych.

 • 3. Prawa własności intelektualnej

  Prawa własności intelektualnej zapewniają możliwość ochrony praw twórcy do np. wynalazków, książek, dzieł sztuki, symboli, nazw, obrazów i projektów. Wszystkie obrazy, logotypy, ilustracje, dźwięki, filmy, teksty i inne elementy dostępne w Happy Studio oraz ogólny projekt witryny internetowej są chronione tymi prawami. McDonald’s jest właścicielem praw lub uzyskał możliwość do korzystania z nich od innych podmiotów. Oznacza to, że nie wolno kopiować, powielać, zmieniać, sprzedawać ani przekazywać żadnych treści zawartych w Happy Studio bez wcześniejszego uzyskania naszej zgody. Niedostosowanie się do tych wymogów może być przyczyną problemów!

 • 4. Twój wkład

  Jeśli Ty lub Twoje dziecko w zamian za możliwość korzystania z Happy Studio prześlecie nam dowolne treści lub dodacie je do Happy Studio w ramach zadań, systemu wprowadzania danych, tworzenia rysunków lub innego udziału, oznacza to przekazanie nam, naszym agencjom i dostawcom możliwości reprodukowania, edytowania, dostosowywania, kopiowania, usuwania i używania danych treści bez dodatkowych opłat, przez okres nieograniczony czasowo, w dowolnym miejscu na świecie, bez obowiązku wypłacania przez nas tantiem ani innych typów wynagrodzeń. Te treści mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nas.

  Gwarantujesz, że wszystkie treści przesyłane do nas lub umieszczane w Happy Studio są oryginalne i nie zostały skopiowane z innych źródeł ani nie są używane bez pozwolenia innych osób.

  Zapewniasz, że wszelkie treści przesłane lub wprowadzone do Happy Studio nie zawierają informacji ani zdjęć pozwalających zidentyfikować inne osoby ani też nie przekazujesz prywatnych informacji innych osób, zwłaszcza danych osobowych i adresowych. Jest to szczególnie ważne, gdy dana treść jest częścią tekstu wprowadzanego podczas zabawy, rysunku lub w ramach konkursu.

 • 5. Czy dziecko musi uzyskać pozwolenie od rodzica lub opiekuna, aby używać Happy Studio?

  Aplikacja Happy Studio nie wymaga zgody rodzica/opiekuna na zabawę po zainstalowaniu jej na urządzeniu przenośnym lub tablecie. Mechanizmy stosowane w Sklepie Play oraz iTunes obsługują funkcje kontroli rodzicielskiej pozwalające rodzicom i opiekunom na zablokowanie możliwości pobrania Happy Studio.

  Informacje na temat ograniczania treści dostępnych dla dzieci...

  w sklepie iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  w Sklepie Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Informacje na temat konfigurowania hasła blokującego możliwość zakupu aplikacji i oceniania ich w sklepie iTunes App Store: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Konfigurowanie ochrony hasłem w ramach Sklepu Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  W witrynie internetowej Happy Studio zawarte są informacje instruujące dziecko o wymogu zapytania rodziców o możliwość korzystania ze witryny internetowej. To zabezpieczenie jest oparte na prostym działaniu matematycznym, które rodzic/opiekun musi rozwiązać, zanim dziecko będzie mogło otworzyć stronę.

  Aplikacja ani witryna internetowa nie gromadzą żadnych danych osobowych dziecka. Korzystanie z aplikacji i witryny internetowej jest darmowe (mogą wystąpić opłaty operatora związane z pobieraniem danych).

 • 6. Czy Happy Studio jest bezpieczne dla dzieci?

  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zagwarantować że platforma Happy Studio jest bezpieczna dla dzieci. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach, jakie zastosowaliśmy w naszej platformie.

 • 7. Korzystanie z Happy Studio

  Jak wspomnieliśmy powyżej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo platformy Happy Studio dla dzieci. Dokładamy również starań, aby wszyscy użytkownicy przestrzegali niniejszych Ogólnych warunków handlowych, ale nie możemy tego zagwarantować. Jeśli ktokolwiek używa niniejszej witryny internetowej w sposób niedozwolony, a my o tym nie wiemy, to w zakresie określonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za działania tych osób.

  Wyrażasz zgodę, że Ty ani twoje dziecko nie będziecie:

  • wysyłać ani przesyłać do witryny internetowej Happy Studio, aplikacji, Panelu rodziców ani na adres e-mail żadnych reklam ani treści nieodpowiednich (przykłady nieodpowiednich treści: treści mogące szkodzić innym osobom lub firmom, treści naruszające prawa własności intelektualnej, dane osobowe lub informacje naruszające dobre imię);

  • podszywać się pod inne osoby, firmy lub twierdzić, że znacie kogoś;

  • nękać, prześladować, znieważać innych użytkowników Happy Studio;

  • przysyłać lub wysyłać treści zawierających wirusy komputerowe lub inne programy mogące uszkodzić platformę Happy Studio, nasz system komputerowy lub nasze programy;

  • łamać prawa w żaden sposób.

 • 8. Łącza do Happy Studio

  Jeśli w swojej witrynie internetowej umieszczasz łącze do witryny internetowej lub aplikacji Happy Studio, nie możesz sugerować, że w jakikolwiek sposób jesteś powiązany z Happy Studio ani nie możesz przedstawiać Happy Studio w złym świetle, przekazywać nieprawdziwych informacji ani wyrażać się o platformie w nieprzyjemny sposób. Bądź miły!

 • 9. Czy gromadzimy dane osobowe?

  Nie wymagamy żadnych danych osobowych Twojego dziecka. Gromadzimy tylko dane osobowe rodzica/opiekuna, jeśli zasubskrybuje nasz biuletyn lub dołączy do Panelu rodziców. Szczegółowe informacje na temat danych, sposobu ich używania przez nas i zabezpieczania ich znajdują się w Polityce prywatności.

 • 10. Nasza odpowiedzialność prawna za korzystanie z witryny internetowej Happy Studio przez Ciebie

  Platforma Happy Studio jest dostępna w takiej postaci „jak to widać”. Oznacza to, że nie obiecujemy, że witryna internetowa ani aplikacja będą zawsze działać bezproblemowo i bezbłędnie. Okazjonalnie witryna internetowa lub aplikacja mogą nie być dostępne lub mogą zostać wyłączone na pewien czas w celu usunięcia problemów.

  W zakresie określonym prawnie nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do witryny internetowej (ani aplikacji), opóźnienia, niedokładności, błędy lub brak elementów na witrynie. Nie możemy również zagwarantować, że witryna internetowa będzie całkowicie pozbawiona wirusów lub innych złośliwych programów np. koni trojańskich. Stosujemy jednak standardowe dla naszej branży ochrony antywirusowe.

  W zakresie określonym prawnie nie ponosimy również odpowiedzialności za straty a) ogólnie wynikające z używania witryny internetowej/aplikacji lub b) powstałe pośrednio w wyniku używania witryny internetowej/aplikacji.

 • 11. Reklamy innych witryn internetowych, produktów oraz usług i łącza do nich

  Nigdy nie promujemy ani nie reklamujemy produktów spożywczych w platformie Happy Studio. W sekcji dla dzieci nie zamieszczamy również łączy do innych witryn internetowych ani usług, więc rodzice mogą być spokojni, że podczas zabawy z Happy Studio dzieci są bezpieczne i po prostu się bawią.

  Niekiedy możemy umieszczać łącza lub reklamy innych witryn internetowych, produktów lub usług w sekcjach platformy dostępnych tylko dla dorosłych. Jeśli umieścimy tego typu łącza/reklamy, służą one tylko celom informacyjnym i mogą stanowić pewną pomoc dla rodzica/opiekuna.

  Nie podzielamy opinii ani poglądów prezentowanych w innych witrynach internetowych lub reklamach, do których mogą prowadzić dane łącza. Nie weryfikujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani jakość treści zawartych w innych witrynach internetowych, do których mogą prowadzić reklamy lub łącza. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakość ani dostarczanie produktów lub usług zapewnianych, przekazywanych lub reklamowanych w witrynach internetowych lub za pośrednictwem reklam.

 • 12. Czy niniejsze Ogólne warunki handlowe ulegną zmianie?

  Czasami może zajść potrzeba aktualizacji niniejszych Ogólnych warunków handlowych. W przypadku wprowadzenia zmian zamieścimy odpowiednie informacje w sekcji dla dorosłych w naszej witrynie internetowej i w aplikacji oraz w innych miejscach na stronie. Zalecamy częste odwiedzanie witryny internetowej oraz aplikacji w celu sprawdzania, czy w Ogólnych warunkach handlowych nie zaszły zmiany.

 • 13. Inne sprawy prawne

  Niniejsze Ogólne warunki handlowe i Polityka prywatności to jedyne zasady prawne obowiązujące między Tobą i nami dotyczące korzystania z witryny internetowej Happy Studio.

  Jeśli dowolny zapis w Ogólnych warunkach handlowych jest niezgodny z prawem, błędny lub niewykonalny, należy go zignorować i usunąć. Pozostała część zapisów nadal obowiązuje.

  Niniejsze Ogólne warunki handlowe podlegają angielskim regulacjom prawnym. Mamy nadzieję, że żadne spory nie zaistnieją, ale jeśli już do tego dojdzie, niniejszym wyrażasz zgodę, na uczestniczenie w rozprawach sądowych w Wielkiej Brytanii.

 • 14. Kiedy ostatnio wprowadzono zmiany w Ogólnych warunkach handlowych?

  3 sierpnia 2015