Meny

Varemerker

© 2015 McDonald’s. Alle referanser markert med en ™ eller ® er varemerker som tilhører McDonald’s Corporation og dets tilknyttede selskaper, bortsett fra der det er angitt at varemerket eies av tredjepart. Alle rettigheter forbeholdt.

McDonald’s Happy Studio – Vilkår og betingelser for nettsted og app

Velkommen til McDonald's Happy Studio! Disse vilkårene og betingelsene forklarer reglene du må følge når du bruker Happy Studios nettsted og/eller app. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun ved bruk av Happy Studios nettsted og app.

Les gjennom disse vilkårene og betingelsene og vår personvernerklæring før du bruker Happy Studio og før du lar barnet ditt bruke Happy Studio.

Disse vilkårene og betingelsene inneholder følgende avsnitt (klikk på hver overskrift for å gå rett til det avsnittet):

 • 1. Hvem driver Happy Studio?

  Happy Studio drives og kontrolleres av McDonald's Europe Limited (registrert selskapsnummer: 01739890), som er etablert i Storbritannia med registrert adresse:

  178/180 Edgware Road,
  London, W2 2DS.

  Du kan kontakte oss på help@happystudio.com.

 • 2. Tilgang til McDonald's Happy Studio-nettsted

  Når du går inn på og bruker Happy Studio-nettstedet og/eller appen, betyr det at du godtar å følge disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar alle delene av disse vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke Happy Studio og ikke la barnet ditt bruke Happy Studio heller.

  Happy Studio-nettstedet og -appen er kun ment for egen, personlig bruk av deg og ditt barn. Du må ikke bruke det i forbindelse med noen form for forretningsaktivitet eller andre kommersielle formål.

 • 3. Åndsrettigheter

  Åndsrettigheter gir mennesker rett til å beskytte ting de skaper, som oppfinnelser, bøker, kunst, symboler, navn, bilder og design. Alle bildene, logoene, illustrasjonene, lydklippene, filmklippene, tekstene og andre elementer som du ser i Happy Studio, samt nettstedets generelle design, er beskyttet av åndsrettigheter. Enten eier McDonald’s disse åndsrettighetene, eller så har vi tillatelse til å bruke dem fra noen andre. Dette betyr at du ikke må kopiere, reprodusere, endre, selge eller gi bort noe i Happy Studio så fremt ikke vi har gitt deg tillatelse til det først. Hvis du gjør det, vil du krenke åndsrettigheter og kan få problemer!

 • 4. Dine bidrag

  Hvis du eller ditt barn sender noe inn til Happy Studio eller oss, bl.a. som del av en innsending til en konkurranse eller trekning eller en søknad om en gratisvare, gir du oss og våre underselskap og leverandører, til gjengjeld for at vi lar dere bruke Happy Studio, tillatelse på vegne og deg og ditt barn til å reprodusere, redigere, kopiere, tilpasse, slette, gjøre tilgjengelig og generelt bruke bidragene fra deg og ditt barn gratis, for alltid, hvor som helst i verden, uten å måtte betale eller gi deg og ditt barn noen honorar eller annen kompensasjon, kun til vår fordel.

  Du lover oss at alt du og ditt barn sender inn til Happy Studio eller til oss, er originalt og ikke kopiert fra andre eller brukt uten tillatelse.

  Du forblir eneansvarlig for å sikre at alt du sender inn til Happy Studio, ikke inneholder informasjon eller bilder som kan la andre identifisere andre personer eller deres private informasjon eller eiendom, særlig ekte navn og adresse. Dette er særlig viktig når innsendingen er en del av et skrivekunstbidrag til en konkurranse, trekning eller gratisutdeling.

 • 5. Må barn ha tillatelse fra en forelder eller foresatt for å bruke Happy Studio?

  Happy Studio-appen krever ikke tillatelse fra forelder eller foresatt for å brukes etter at appen er installert på mobilenhet eller nettbrett. Både iTunes og Google Play tilbyr foreldrekontroller og passordstøtte som lar foreldre og foresatte forhindre et barn i å laste ned Happy Studio.

  For informasjon om hvordan du begrenser innholdet som barnet ditt kan se og få tilgang til ...

  på iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  i Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  For informasjon om hvordan du skal stille inn et passord for kjøp i app og legge igjen anmeldelser i iTunes App Store: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  For å stille inn passordbeskyttelse i din Google Play-konto: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  Happy Studio-nettsiden vil be barnet ditt spørre en forelder om lov til å besøke nettstedet. Det vil kreve fullføring av en enkel matteoppgave før man kommer inn på nettstedet, som en måte å sikre samtykke fra forelder eller foresatt på.

  Ingen personopplysninger innhentes fra barnet ditt via nettstedet eller appen. Nettstedet og appen er gratis å bruke (bortsett fra eventuelle datakostnader).

 • 6. Er Happy Studio trygt for barn?

  Vi har gjort alt som står i vår makt for at Happy Studio skal være trygt for barn. Se vår retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvilke sikringstiltak vi har iverksatt.

 • 7. Bruke Happy Studio

  Som vi har forklart over, har vi gjort alt som står i vår makt for at Happy Studio skal være trygt for barn. Selv om vi gjør alt som står i vår makt for å sørge for at folk følger disse betingelsene og vilkårene, kan vi ikke garantere at alle gjør det. Hvis noen bruker nettstedet på en måte de ikke skal uten at vi vet om det, er vi uten ansvar for hva den personen gjør i den grad loven tillater det.

  Du godtar at du ikke vil og at barnet ditt ikke vil:

  • laste opp eller legge ut noe på Happy Studios nettsted, app, foreldrepanel eller sende noe via e-post som er upassende, eller som reklamerer for noe – som eksempel på hva som er upassende (selv om det er flere ting) nevnes alt som kan skade andre mennesker og selskaper fordi det bruker deres åndsrettigheter, avslører informasjon som identifiserer dem eller skader deres omdømme;

  • utgi deg/seg for å være noen eller noe selskap, eller påstå på falskt grunnlag at du kjenner noen;

  • mobbe, forfølge, skade eller på annen måte trakassere andre Happy Studio-brukere;

  • laste opp, legge ut eller sende via e-post innhold med datavirus eller annet som er laget for å skade Happy Studio, våre dataprogrammer og våre datasystemer generelt; eller

  • bryte loven på noen som helst måte.

 • 8. Koble til Happy Studio

  Hvis du oppgir en kobling til Happy Studio-nettstedet eller -appen fra ditt nettsted eller app, må du ikke antyde eller foreslå at du på noen som helst måte er tilknyttet Happy Studio, og du må ikke referere til eller fremstille Happy Studio på en usann, villedende, støtende eller ufin måte. Vær snill!

 • 9. Samler vi inn personopplysninger?

  Vi samler ikke inn noen personopplysninger fra barnet ditt. Vi samler kun inn personopplysninger om deg, som forelder eller foresatt, dersom du velger å registrere deg for å motta våre nyhetsbrev eller bli med i vårt foreldrepanel. Se våre retningslinjer for personvern som forklarer hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og viktigst av alt, hvordan vi sørger for at dine personopplysninger er sikre.

 • 10. Vårt juridiske ansvar for din bruk av Happy Studio-nettstedet

  Happy Studio gjøres tilgjengelig på en «som den er»- og «som tilgjengelig»-basis. Dette betyr at vi ikke gir noen garantier for at nettstedet og appen til enhver til vil være uforstyrret og/eller feilfri. Fra tid til annen kan nettstedet eller appen være nede ved et uhell eller det kan hende vi må ta den offline for å fikse noe.

  I den grad lovverket tillater det, er vi ikke ansvarlige for eventuelle forstyrrelser på nettstedet eller appens tilgjengelighet eller eventuelle forsinkelser, unøyaktigheter, feil eller andre mangler på nettstedet eller appen. Vi kan heller ikke garantere at nettstedet er helt fritt for virus eller andre lignende utrivelige ting som «trojanske hester» eller ormer. Likevel kan du føle deg trygg på at vi bruker verktøy for virusbeskyttelse som er standard i bransjen.

  I den grad lovverket tillater det er vi heller ikke ansvarlige for eventuelle tap du måtte lide fra a) generell bruk av nettstedet eller appen vår, eller b) som en direkte konsekvens av din bruk av nettstedet eller appen.

 • 11. Koblinger til og annonser for andre nettsteder, produkter og tjenester

  Det foregår absolutt ingen form for markedsføring av mat eller reklame for matprodukter i Happy Studio. Det er heller ingen koblinger til andre nettsteder og tjenester fra barnedelen, så foreldre kan være sikre på at barnet er trygt og sikkert der det leker.

  Noen ganger kan vi sette opp koblinger eller reklamer fra andre nettsteder, produkter og tjenester på de delene av nettstedet som kun er tilgjengelige for voksne. Hvis vi setter opp slike koblinger og/eller reklamer, er det kun for bekvemmelighet og interesse.

  Vi slutter oss ikke til meningene og synspunktene som finnes på noen av nettstedene som koblingene og reklamene kan føre til. Vi verken verifiserer eller tar ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten til noe innhold som finnes på noe nettsted som koblingen kan føre til. Vi er heller ikke ansvarlige for kvaliteten på eller leveransen av noen produkter eller tjenester som tilbys, gis tilgang til, skaffes til veie eller annonseres på noen av disse nettstedene eller annonsene.

 • 12. Vil disse vilkårene og betingelsene endre seg?

  Fra tid til annen kan vi bli nødt til å oppdatere disse vilkårene og betingelsene. Hvis vi gjør endringer, vil vi informere om dette på voksendelen av nettstedet og appen, og på alle andre deler der vi mener det er nødvendig, slik at du blir oppmerksom på endringene. Sørg for at du sjekker nettstedet og appen jevnlig i tilfelle vi skulle gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene.

 • 13. Noen andre generelle ting

  Disse betingelsene og vilkårene og retningslinjene for personvern er de eneste juridiske vilkårene som gjelder mellom deg og oss når det gjelder bruken av Happy Studio-nettstedet.

  Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhevbar, skal den delen ignoreres og slettes, og de resterende delene av disse vilkårene og betingelsene vil forbli upåvirket.

  Disse vilkårene og betingelsene har hjemmel i engelsk lov. Forhåpentligvis vil det ikke dukke opp noen uoverensstemmelser, men skulle dette skje, har du sagt deg enig i at de skal løses etter engelsk rett.

 • 14. Når ble disse vilkårene og betingelsene sist oppdatert?

  3. august 2015