Izvēlne

Preču zīmes

© 2015 McDonald’s. Visas atsauces, kas apzīmētas ar ™ vai ®, ir McDonald’s Corporation un saistīto uzņēmumu preču zīmes, izņemot gadījumus, kad ir norādītas trešās puses preču zīmes īpašumtiesības. Visas tiesības rezervētas.

McDonald’s Happy Studio — tīmekļa vietnes un lietotnes noteikumi un nosacījumi

Esiet sveicināts McDonald's Happy Studio! Šajos noteikumos un nosacījumos ir paskaidrots, kas jāievēro, lietojot Happy Studio tīmekļa vietni un/vai lietotni. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz Happy Studio tīmekļa vietnes un lietotnes izmantošanu.

Pirms lietojat Happy Studio un ļaujat to darīt savam bērnam, izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, kā arī mūsu privātuma politiku.

Tālāk ir norādītas šo noteikumu un nosacījumu daļas (noklikšķiniet uz virsraksta, lai dotos tieši uz norādīto daļu):

 • 1. Kas nodrošina Happy Studio darbību?

  Happy Studio darbību nodrošina uzņēmums McDonald’s Europe Limited (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 01739890), kas ir dibināts Apvienotajā Karalistē un kura juridiskā adrese ir

  178/180 Edgware Road,
  London, W2 2DS.

  Varat ar mums sazināties, rakstot uz adresi help@happystudio.com.

 • 2. Piekļuve Happy Studio tīmekļa vietnei

  Ienākot Happy Studio tīmekļa vietnē un/vai lietotnē un to izmantojot, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat jebkurai šo noteikumu un nosacījumu daļai, nelietojiet Happy Studio un neļaujiet to darīt savam bērnam.

  Happy Studio tīmekļa vietne ir paredzētai lietošanai tikai jūsu un jūsu bērna priekam. Jūs nedrīkstat to izmantot saistībā ar jebkādu uzņēmējdarbību vai jebkādiem citiem komerciāliem mērķiem.

 • 3. Intelektuālā īpašuma tiesības

  Intelektuālā īpašuma tiesības (Intellectual Property Rights — IPR) ļauj personām aizsargāt lietas, ko tie ir radījuši, piemēram, izgudrojumus, grāmatas, mākslas darbus, simbolus, nosaukumus, attēlus un noformējumus. Visi attēli, logotipi, ilustrācijas, audioklipi, videoklipi, teksts un citi Happy Studio elementi, kā arī vispārējais tīmekļa vietnes noformējums ir aizsargāts ar IPR. McDonald’s ir vai nu šo IPR īpašnieks, vai arī citas personas ir piešķīrušas atļauju tās izmantot. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat bez mūsu atļaujas kopēt, atveidot, mainīt, pārdot vai atdot jebkādu Happy Studio saturu. Pretējā gadījumā jūs pārkāpsit IPR un varat iekļūt nepatikšanās!

 • 4. Jūsu ieguldījums

  Ja jūs vai jūsu bērns nosūtīs jebkādu informāciju vai sniegs jebkādu devumu Happy Studio vai mums, tostarp uzdevumu izpildes ietvaros, piedaloties loterijā vai piesakoties bezmaksas balvu saņemšanai, tad apmaiņā pret jums un jūsu bērnam sniegto atļauju izmantot Happy Studio jūs piešķirat mums, mūsu aģentūrām un piegādātājiem atļauju jūsu un jūsu bērna vārdā un tikai mūsu vajadzībām atveidot, rediģēt, kopēt, adaptēt, dzēst, padarīt pieejamu un vispārīgi izmantot jūsu un jūsu bērna sniegto devumu bez maksas, neierobežotā laika posmā, jebkurā vietā pasaulē bez pienākuma izmaksāt jums vai jūsu bērnam jebkādu honorāru vai cita veida kompensāciju.

  Jūs apsolāt, ka jebkāda jūsu vai jūsu bērna nosūtīta informācija vai sniegtais devums Happy Studio vai mums ir jūsu radīts, nevis kādas citas personas darba kopija vai darbs, kas tiek izmantots bez autora atļaujas.

  Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par to, ka jebkāda jūsu nosūtītā informācija vai sniegtais devums Happy Studio neiekļauj jebkādu informāciju vai attēlus, kurus varētu izmantot, lai identificētu citas personas vai to privāto informāciju vai īpašumu, sevišķi īsto vārdu vai adresi. Tas ir īpaši būtiski, ja informācija tiek iesniegta radošās rakstīšanas konkursa, loterijas vai bezmaksas balvu saņemšanas ietvaros.

 • 5. Vai bērniem ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa atļauja, lai lietotu Happy Studio?

  Pēc Happy Studio lietotnes instalēšanas mobilajā ierīcē vai planšetdatorā tās izmantošanai nav nepieciešama vecāka vai aizbildņa atļauja. Pakalpojumā iTunes un Google Play tiek nodrošinātas vecāku kontroles un paroļu iestatīšanas iespējas, ar kuru palīdzību vecāks vai aizbildnis var liegt bērnam lejupielādēt lietotni Happy Studio.

  Informāciju par to, kā ierobežot saturu, kuru bērns var redzēt un kuram var piekļūt, skatiet tālāk norādītajās vietnēs.

  Pakalpojumā iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  Pakalpojumā Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=lv

  Informāciju par to, kā iestatīt paroli lietotņu iegādei un atsauksmju rakstīšanai pakalpojumā iTunes App Store, skatiet vietnē http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Informāciju par paroles aizsardzības iestatīšanu savā Google Play kontā skatiet vietnē https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=lv

  Happy Studio tīmekļa vietnē bērns saņems norādījumus lūgt vecākam vai aizbildnim atļauju apmeklēt tīmekļa vietni. Lai nodrošinātu to, ka vietne tiek apmeklēta ar vecāka vai aizbildņa atļauju, būs jāveic vienkāršs aritmētisks aprēķins.

  Tīmekļa vietnē vai lietotnē netiks ievākti jūsu bērna personas dati. Tīmekļa vietni un lietotni var izmantot bez maksas (izņemot maksu, kas var tikt piemērota par datu pārraidi).

 • 6. Vai Happy Studio lietošana ir droša bērniem?

  Mēs esam paveikuši visu iespējamo, lai Happy Studio būtu bērniem droša platforma. Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem skatiet mūsu privātuma politikā.

 • 7. Happy Studio lietošana

  Kā iepriekš paskaidrots, mēs esam paveikuši visu iespējamo, lai Happy Studio būtu bērniem droša platforma. Mēs darām visu iespējamo, lai lietotāji rīkotos saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tomēr nevaram apsolīt, ka tā darīs visi. Ja kāda persona mums nezinot izmanto šo tīmekļa vietni neparedzētā veidā, likuma ietvaros mēs neesam atbildīgi par šīs personas rīcību.

  Jūs piekrītat neveikt un neļaut savam bērnam veikt tālāk norādītās darbības:

  • augšupielādēt vai izlikt Happy Studio tīmekļa vietnē, lietotnē, vecāku sadaļā vai e-pastā jebkādu nepiemērotu vai ar reklāmu saistītu informāciju. Piemērs (tomēr aizliegums attiecas arī uz citu informāciju): jebkāda informācija, kas var nodarīt kaitējumu citām personām vai uzņēmumiem, jo izmanto to IPR, izpauž personu identificējošu vai reputācijai kaitējošu informāciju;

  • izlikties par jebkuru citu personu vai jebkuru uzņēmumu vai nepamatoti apgalvot, ka pazīstat kādu personu;

  • iespaidot, izsekot, darīt pāri vai citā veidā nodarīt kaitējumu jebkuram citam Happy Studio lietotājam;

  • augšupielādēt, izlikt vai ar e-pasta starpniecību nosūtīt jebkādu saturu, kas satur datorvīrusu vai jebkādu informāciju, kas ir izstrādāta ar nolūku vispārīgi kaitēt Happy Studio, mūsu datora programmām vai datoru sistēmām, vai

  • jebkādā veidā pārkāpt likumu.

 • 8. Norādes uz Happy Studio

  Ja savā tīmekļa vietnē iekļausit saiti uz Happy Studio tīmekļa vietni vai lietotni, jūs nedrīkstat paziņot vai norādīt, ka esat jebkādā veidā saistīts ar Happy Studio, un jūs nedrīkstat izteikt melīgus, apvainojošus un vispārīgus nepieklājīgus apgalvojumus par Happy Studio. Esiet pieklājīgs!

 • 9. Vai Happy Studio apkopo personisku informāciju?

  Mēs neievācam jūsu bērna personas datus. Mēs ievāksim personisku informāciju tikai no jums — vecāka vai aizbildņa —, ja izvēlēsities reģistrēties mūsu biļetenu saņemšanai vai pievienosities mūsu vecāku sadaļā. Skatiet mūsu privātuma politiku, kurā paskaidrots, kādu informāciju mēs ievācam, kā to lietojam un — pats galvenais — kā mēs rūpējamies par to, lai jūsu personiskā informācija būtu drošībā.

 • 10. Mūsu juridiskā atbildība par to, kā jūs lietojat Happy Studio tīmekļa vietni

  Happy Studio pieejamības pamatā ir princips “tāds, kāds ir” un “tāds, kāds ir pieejams”. Tas nozīmē, ka nevaram apsolīt, ka tīmekļa vietnes un lietotnes darbība netiks traucēta un noritēs bez kļūdām. Reizēm tīmekļa vietne vai lietotne var nebūt pieejama kādas problēmas dēļ, un mums var rasties nepieciešamība noņemt vietni no tiešsaistes, lai novērstu problēmas.

  Likuma ietvaros mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tīmekļa vietnes vai lietotnes pieejamības traucējumiem vai aizkavēm, neprecizitātēm, kļūdām vai trūkstošiem datiem tīmekļa vietnē vai lietotnē. Nevaram apsolīt arī to, ka tīmekļa vietnē nav vīrusu vai tamlīdzīgu nejauku lietu, piemēram, “Trojas zirgu” vai “tārpu”. Tomēr mēs izmantojam nozares standartam atbilstošus pretvīrusu aizsardzības rīkus.

  Likuma ietvaros mēs neesam atbildīgi arī par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties a) vispārīgas tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošanas rezultātā vai b) netieši tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošanas rezultātā.

 • 11. Citu tīmekļa vietņu, produktu un pakalpojumu saites un reklāmas

  Happy Studio nekādā veidā netiek reklamēts ēdiens vai pārtikas produkti. Sadaļā bērniem nav arī saišu uz citām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, tāpēc bērni var droši rotaļāties.

  Reizēm tajās tīmekļa vietnes daļās, kurām var piekļūt tikai pieaugušie, var tikt iekļautas citu tīmekļa vietņu, produktu un pakalpojumu saites vai reklāmas. Ja šādas saites un/vai reklāmas tiek ievietotas, tas tiek darīts ērtību un interešu dēļ.

  Mēs neapstiprinām viedokļus vai uzskatus, kas tiek pausti jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru var norādīt saites vai reklāmas. Mēs nepārbaudām un neuzņemamies atbildību par jebkāda tāda satura precizitāti, pabeigtību vai kvalitāti, kas atrodams jebkurās tīmekļa vietnēs, uz kurām norāda saites vai reklāmas. Mēs neatbildam arī par jebkuru to produktu vai pakalpojumu kvalitāti, kas tiek piedāvāti, kuriem tiek piekļūts, kas tiek iegūti vai reklamēti jebkurā no šīm tīmekļa vietnēm vai reklāmām.

 • 12. Vai šie noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti?

  Iespējams, ka mums būs periodiski jāatjaunina šie noteikumi un nosacījumi. Ja veiksim izmaiņas, tad tās publicēsim tīmekļa vietnes un lietotnes sadaļā pieaugušajiem un visos pārējos apgabalos, kuros to uzskatīsim par nepieciešamu, lai jūs tiktu informēts par izmaiņām. Lūdzu, ielūkojieties tīmekļa vietnē un lietotnē regulāri, lai saņemtu informāciju par izmaiņām šajos noteikumos un nosacījumos.

 • 13. Citi vispārīgi norādījumi

  Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī atrodamā privātuma politika ir vienīgie juridiskie noteikumi, kas attiecas uz jums un mums Happy Studio tīmekļa vietnes lietošanas kontekstā.

  Ja kāda šo noteikumu un nosacījumu daļa ir nelikumīga, nederīga vai nepiemērojama, šī daļa ir jāignorē un jāizdzēš, un tas neietekmēs pārējās šo noteikumu un nosacījumu daļas.

  Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Apvienotās Karalistes likumi. Cerams, ka mums nebūs nesaskaņu. Ja tās radīsies, jūs piekrītat, ka nesaskaņas tiks risinātas tikai Apvienotās Karalistes tiesā.

 • 14. Kad šie noteikumi un nosacījumi pēdējoreiz tikuši atjaunināti?

  2015. gada 3. augustā