მენიუ

გახდი გამომგონებელი

ეს თამაში ჰგავს ფიზიკის ამოცანებს, სადაც ბავშვები მონაწილეობენ გამოგონებებში გართობის მიზნით. სხვადასხვა ნაწილების ერთად აწყობა ეხმარება მათ გამოცდასა და შესწავლაში, იმის გაგებაში თუ როგორ მუშაობს საგნები. სამშენებლო ექსპერიმენტები მათში ავითარებს პრობლემის გადაჭრის უნარებს სახალისო, საინტერესო გზით.

რას ამბობენ ექსპერტები

  • Dr. Amanda Gummer Phd MBACP ფსიქოლოგი და დამფუძნებელი / ფუნდამენტურად ბავშვების მედიცინის დოქტორი Fundamentally Children ივლისი 2015

    რეალურად საინტერესო თამაშია - შთააგონებს ბავშვებს შექმნან ტრანსპორტი და დაასრულონ ბევრად უფრო რთული გამოწვევები, ეხმარება დაეუფლონ წონის და ბალანსის მეცნიერულ პრინციპებს. არასწორად გაკეთებაც კი აქ სახალისოა!