მენიუ

ქაღალდის თვითმფრინავი

გააკეთეთ საკუთარი საუცხოო საფრენი აპარატი. მორთეთ და თვალი ადევნეთ როგორ დაფრინავს.

ჩაწერა

რას ამბობენ ექსპერტები

  • Lucy Gill MEng დირექტორი: აპი და ტექნოლოგია, ფუნდამენტურად ბავშვები Fundamentally Children 2015 წლის აგვისტო

    ქაღალდის აეროპლანების გაკეთება საუცხოო საშუალებაა წაახალისო ბავშვები, რომ მიყვნენ ინსტრუქციებს და გამოსცადონ საკუთარი საინჟინრო უნარები. მათი ფრენა კიდევ უფრო მეტად სახალისოა. ხელი შეუწყეთ, რომ ბავშვი იყოს აქტიური და ექსპერიმენტები ატაროს რამდენად შორს შეუძლია მის აეროპლანს ფრენა.