Menüü

Kaubamärgid

© 2015 McDonald’s. Kõik viited, mida tähistab ™ või ®, on ettevõtte McDonald’s Corporation ja selle sidusettevõtjate kaubamärgid; erandiks on kolmandale osapoolele viitavad kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.

McDonald’si Happy Studio – veebisaidi ja rakenduse tingimused

Tere tulemast McDonald'si Happy Studiosse! Käesolevates tingimuses kirjeldatakse eeskirju, mida tuleb Happy Studio veebisaidi ja/või rakenduse kasutamisel järgida. Käesolevad tingimused kehtivad ainult Happy Studio veebisaidi ja rakenduse teiepoolsele kasutamisele.

Palume teil käesolevad tingimused ja meie privaatsuspoliitika läbi lugeda enne, kui Happy Studiot kasutate või lubate oma lapsel Happy Studiot kasutada.

Käesolevad tingimused on jagatud järgmisteks osadeks (vastava osa juurde liikumiseks klõpsake vastaval pealkirjal).

 • 1. Kes Happy Studiot juhib?

  Happy Studiot juhib ja kontrollib ettevõte McDonald’s Europe Limited (ettevõtte registrinumber: 01739890), mis on rajatud Ühendkuningriigis ja mille registreeritud aadress on:

  178/180 Edgware Road,
  London, W2 2DS.

  Meiega saab ühendust võtta e-posti aadressil help@happystudio.com.

 • 2. Juurdepääs Happy Studio veebisaidile

  Happy Studio veebisaidile sisenedes ning Happy Studio veebisaiti ja/või rakendust kasutades nõustute käesolevaid tingimusi järgima. Kui te ei nõustu mõne käesolevate tingimuste osaga, palume teil Happy Studiot mitte kasutada ja mitte lubada ka oma lapsel Happy Studiot kasutada.

  Happy Studio veebisait ja rakendus on mõeldud kasutamiseks teile ja teie lapsele meelelahutuse eesmärgil. Te ei tohi seda kasutada äritegevuses ega mingil muul kommertseesmärgil.

 • 3. Intellektuaalomandiõigused

  Intellektuaalomandiõigused tagavad kaitse inimeste loomingule, nagu leiutised, raamatud, kunstiteosed, sümbolid, nimed, pildid ja disain. Kõikidele piltidele, logodele, illustratsioonidele, heliklippidele, videoklippidele teksti- ja muudele elementidele, mida Happy Studios näete, samuti veebilehe üldisele kujundusele kehtivad intellektuaalomandiõigused. Vastavad intellektuaalomandiõigused kuuluvad kas McDonald'sile või on keegi teine andnud ettevõttele õiguse nende kasutamiseks. See tähendab, et te ei tohi kopeerida, reprodutseerida, muuta, müüa ega ära anda ühtegi Happy Studios sisalduvat elementi, kui teil puudub selleks meie luba. Vastasel korral rikute intellektuaalomandiõigusi ja teil võib tekkida probleeme.

 • 4. Teie panus

  Kui teie või teie laps annate oma panuse Happy Studiosse või meie tegevusse, sh osalemine ülesannetes või loosimistes või tasuta antav rakendus, siis selle eest, et teie ja teie laps saate Happy Studiot kasutada, annate te meile ning meie esindajatele ja tarnijatele loa teie ja teie lapse nimel reprodutseerida, kopeerida, kohandada, kustutada, teha kättesaadavaks ning üldiselt kasutada teie ja teie lapse antud panust tasuta, igavesti, kõikjal maailmas, ilma et peaksime teile või teie lapsele maksma litsentsitasu või muud kompensatsiooni, ainult meie hüvanguks.

  Lubate, et kõik, mida teie või teie laps Happy Studiosse panustate või meile saadate, kuulub teile ja seda ei ole kellegi pealt kopeeritud ega omaniku loata kasutatud.

  Teil lasub ainuvastutus selle eest, et miski, mida Happy Studiosse saadate või panustate, ei sisalda teavet ega pilti, mis võimaldaks tuvastada teisi inimesi või nende isikuandmeid või vara, eelkõige nende tegelikku nime või aadressi. See on eriti oluline juhul, kui tegemist on loominguliste kirjatööde konkursi, loosimise või tasuta loovutamisega.

 • 5. Kas lapsed vajavad Happy Studio kasutamiseks lapsevanema või eestkostja luba?

  Pärast rakenduse mobiilseadmesse või tahvelarvutisse installimist ei ole Happy Studio rakenduses mängimiseks vaja vanema või eestkostja luba. Nii iTunes kui ka Google Play pakuvad vanematele tuge suuniste ja parooli kasutamise läbi, et vanem või eestkostja saaks takistada Happy Studio allalaadimist lapse poolt.

  Teavet selle kohta, kuidas piirata sisu, mida teie laps näeb ja millele tal juurdepääs on...

  lugege iTunes'i kohta aadressil: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  lugege Google Play kohta aadressil: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Teave selle kohta, kuidas iTunes'i App Store'is rakenduse ostmiseks ja arvamuse avaldamiseks parooli hankida: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Paroolikaitse seadistamine teie Google Play kontol: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  Happy Studio veebisait palub lastel küsida vanemalt luba veebisaidi külastamiseks. Vanema või eestkostja nõusoleku olemasolu tagab lihtne matemaatikatehe, millele tuleb lastel enne saidi avamist vastata.

  Teie lapselt ei küsita veebisaidil ega rakenduses isikuandmeid. Veebisaidi ja rakenduse kasutamine on tasuta (erandiks on kaasneda võivad andmesidetasud).

 • 6. Kas Happy Studio on lastele ohutu?

  Teeme kõik endast oleneva, et Happy Studio oleks lastele ohutu. Lugege meie privaatsuspoliitikast täpsemaid üksikasju meie kasutatavate kaitsemeetmete kohta.

 • 7. Happy Studio kasutamine

  Vastavalt eelpool kirjeldatule teeme kõik endast oleneva, et Happy Studio oleks lastele ohutu. Kuigi teeme kõik endast oleneva, et inimesed järgiksid käesolevaid tingimusi, ei saa me lubada, et kõik seda teevad. Kui keegi kasutab käesolevat veebisaiti viisil, milleks see ei ole ette nähtud, ja meie teadmata, ei ole me seaduses lubatud määral vastutavad vastava isiku tegevuse eest.

  Kinnitate, et ei teie ega teie laps ei tee järgmist:

  • laadi üles ega postita Happy Studio veebisaidile, rakendusse, vanemate kogukonna raames ega saada e-kirjaga sisu, mis on sobimatu või mis reklaamib midagi; näide sobimatust sisust (on ka teisi võimalusi) on sisu, mis võib kahjustada teisi isikuid või ettevõtteid nende intellektuaalomandiõiguste kasutamise, nende tuvastamist võimaldava teabe avaldamise või nende maine kahjustamise tõttu;

  • esine mõne isiku või ettevõttena ega nimeta end ekslikult teise inimese sõbraks;

  • kiusa, jälita, kahjusta ega ahista muul moel teisi Happy Studio kasutajaid;

  • laadi üles, postita ega saada e-kirjaga sisu, mis sisaldab arvutiviirust või muud sellist, mille eesmärk on kahjustada Happy Studiot, meie arvutiprogrammi või meie arvutisüsteemi üldiselt; ega

  • riku mingil moel seadust.

 • 8. Lingid Happy Studiole

  Kui lisate oma veebisaidile või rakendusele lingi Happy Studio veebisaidile või lingile, ei tohi te mõista anda ega eeldada, et olete kuidagi Happy Studioga seotud ja te ei tohi viidata Happy Studiole ega kujutada seda viisil, mis on vale, eksitav, solvav või üldiselt ebasünnis. Olge viisakas!!

 • 9. Kas kogume mingeid isikuandmeid?

  Me ei kogu teie lapselt mingisuguseid isikuandmeid. Kogume isikuandmeid teilt kui vanemalt või eestkostjalt, kui otsustate tellida meie uudiskirja või liituda meie vanemate kogukonnaga. Lugege meie privaatsuspoliitikat, kus on kirjas, milliseid andmeid kogume, kuidas neid kasutame, ja mis kõige olulisem, kuidas tagame teie isikuandmete kaitse ja turvalisuse.

 • 10. Meie juriidiline vastutus seoses Happy Studio veebisaidi teiepoolse kasutamisega

  Happy Studio on kättesaadav „nii nagu on” ja „nii nagu see on kättesaadavaks tehtud”. Seega ei anna me mingeid lubadusi selle kohta, et veebisait ja rakendus toimivad alati katkestusteta ja/või tõrgeteta. Veebisaidi või rakenduse töös võivad aeg-ajalt esineda ootamatud tõrked või meil võib tekkida vajadus need probleemi lahendamiseks offline'i lülitada.

  Seaduses lubatud määral ei ole vastuta me veebisaidi tõrgete ega rakenduste kättesaadavuse ega viivituste, ebatäpsuste, vigade, või veebisaidilt või rakendusest puuduvate elementide eest. Samuti ei saa me lubada, et veebisait on täiesti vaba viirustest või muudest kahjulikest elementidest, nagu Trooja hobused või ussviirused. Siiski võite saiti rahulikult kasutada, kuna kasutame valdkonnastandarditele vastavaid viirusetõrjevahendeid.

  Samuti ei vastuta me seaduses lubatud määral mis tahes kahju eest, mis võib teile osaks saada a) veebisaidi või rakenduse teiepoolse üldise kasutamise tulemusena; või b) veebisaidi või rakenduse teiepoolse kasutamise kaudse tulemusena.

 • 11. Lingid ja reklaamid, mis viivad teistele veebisaitidele, toodetele ja teenustele

  Happy Studio ei propageeri mingil moel toitu ega edenda toiduainete turundustegevust. Lastele kättesaadavas osas ei ole linke teistele veebisaitidele ega teenustele; seega võivad vanemad olla kindlad, et lapsed mängivad ohutus ja turvalises keskkonnas.

  Vahel võime veebisaidi teistele, täiskasvanutele kättesaadavatele osadele lisada linke või reklaame teistele veebisaitidele, toodetele või teenustele. Kui kasutame selliseid linke ja/või reklaame, teeme seda ainult mugavuse tagamiseks ja huvi äratamiseks.

  Me ei toeta nende veebisaitide arvamusi või vaateid, millele linkide või reklaamide kaudu sattuda võite. Me ei kontrolli ega võta vastutust nende veebisaitide täpsuse, terviklikkuse või sisu kvaliteedi eest, millele lingid või reklaamid suunavad. Samuti ei võta me vastutust selliste veebisaitide või reklaamide kaudu pakutavate toodete või teenuste kvaliteedi ega tarnimise eest.

 • 12. Kas käesolevaid tingimusi muudetakse?

  Meil võib tekkida vajadus käesolevaid tingimusi aeg-ajalt täiendada. Kui teeme muudatusi, avaldame muudatused veebisaidi ja rakenduse täiskasvanute osas ja teistes osades, kui arvame, et muudatuste postitamine on teie jaoks vajalik. Palume teil meie veebisaiti ja rakendust regulaarselt külastada ja vaadata, kas oleme käesolevaid tingimusi muutnud.

 • 13. Veel mõned üldised asjaolud

  Käesolevad tingimused ja privaatsuspoliitika on ainsad õiguslikud tingimused, mis Happy Studio veebisaidi kasutamisega seoses teile ja meile kehtivad.

  Kui käesolevate tingimuste mingi osa on ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu, tuleb vastavat osa ignoreerida ja see kustutada ja see ei mõjuta käesolevate tingimuste ülejäänud osi.

  Käesolevatele tingimustele kohalduvad Inglismaa seadused. Loodetavasti ei teki meil mingeid vaidlusi, kuid nende tekkimisel nõustute nende menetlemisega ainult Inglismaa kohtutes.

 • 14. Millal käesolevaid tingimusi viimati täiendati?

  3. august 2015