Menu

Ochranné známky

© 2015 McDonald’s. Všechny reference označené ™ nebo ® jsou ochranné známky společnosti McDonald’s Corporation a jejích dceřiných společností kromě případů, kde je uvedeno, že je ochranná známka ve vlastnictví třetí strany. Všechna práva vyhrazena.

Platforma Happy Studio společnosti McDonald’s – Podmínky pro webové stránky a aplikaci

Vítejte na platformě Happy Studio společnosti McDonald‘s! Tyto Podmínky objasňují pravidla, která musíte dodržovat při používání webových stránek a/nebo aplikace Happy Studio. Tyto Podmínky platí pouze pro používání webových stránek a aplikace Happy Studio.

Prostudujte si prosím tyto Podmínky a naše Zásady ochrany soukromých údajů předtím, než začnete používat platformu Happy Studio nebo než povolíte její užívání svému dítěti.

Tyto Podmínky obsahují následující oddíly (kliknutím na jednotlivé nadpisy přejdete přímo do daného oddílu):

 • 1. Kdo provozuje platformu Happy Studio?

  Platformu Happy Studio provozuje a řídí společnost McDonald’s Europe Limited (registrační číslo společnosti: 01739890), která byla založena ve Spojeném království a jejíž sídlo je na adrese:

  178/180 Edgware Road,
  Londýn, W2 2DS.

  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese help@happystudio.com.

 • 2. Přístup na webové stránky Happy Studio

  Vstupem na webové stránky Happy Studio a/nebo do aplikace Happy Studio a jejich používáním souhlasíte, že tyto Podmínky budete dodržovat. Pokud s jakoukoli částí těchto Podmínek nesouhlasíte, platformu Happy Studio prosím nepoužívejte a ani nedovolte svému dítěti, aby ji používalo.

  Webové stránky a aplikace Happy Studio je určena, abyste ji vy a vaše dítě používali pro své osobní potěšení. Nesmíte je používat v souvislosti s jakýmkoli druhem podnikání nebo pro další komerční účely.

 • 3. Práva k duševnímu vlastnictví

  Práva k duševnímu vlastnictví (známé jako „IPR“) poskytují lidem právo chránit věci, které vytvořili, například vynálezy, knihy, umělecká díla, symboly, názvy, obrázky a vzory. Všechny obrázky, loga, ilustrace, audioklipy, videoklipy, texty a další prvky, které vidíte na platformě Happy Studio, jakož i celková koncepce webových stránek, jsou chráněné právy k duševnímu vlastnictví. Společnost McDonald’s buď tato práva k duševnímu vlastnictví vlastní, nebo má povolení k jejich užívání. To znamená, že nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, prodávat či rozdávat cokoli z webových stránek Happy Studio, pokud jsme vám k tomu nedali předem svolení. Pokud tak učiníte, dojde k porušení práv k duševnímu vlastnictví a mohli byste se dostat do potíží!

 • 4. Vaše příspěvky

  Pokud nám vy nebo vaše dítě něco zašlete nebo něčím přispějete na webové stránky Happy Studio, včetně součásti zadání úkolu nebo kreslení či žádosti o reklamní dárek zdarma, potom výměnou za to, že vám a vašemu dítěti umožňujeme platformu Happy Studio používat, poskytujete nám a našim agenturám a dodavatelům svolení vaším jménem a jménem vašeho dítěte reprodukovat, editovat, kopírovat, upravovat, mazat, zpřístupňovat a obecně používat vaše příspěvky výhradně v náš prospěch, a to zdarma, navždy a kdekoli na světě, aniž bychom vám nebo vašemu dítěti museli platit autorské honoráře.

  Slibujete nám, že vše, co nám vy nebo vaše dítě pošlete nebo čím na webové stránky Happy Studio přispějete, je originálem a neokopírovali jste to od někoho jiného či nepoužili bez jeho svolení.

  Za zajištění, že vše co nám zašlete nebo čím přispějete na webové stránky Happy Studio nebude obsahovat žádné informace či obrázky, které by umožnily ostatním identifikovat jiné osoby nebo jejich soukromé údaje či majetek, zejména jejich skutečná jména nebo adresy, zůstáváte odpovědni výhradně vy. To je zvláště důležité, když je příspěvek součástí zadání kreativního psaní pro úkol, kresbu nebo dárek zdarma.

 • 5. Musejí mít děti souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, aby mohly aplikaci Happy Studio používat?

  Když je aplikace Happy Studio již na mobilním zařízení nebo tabletu nainstalována, nevyžaduje pro hraní souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Jak iTunes, tak Google Play nabízejí rodičovskou kontrolu a podporu heslem, aby rodič nebo zákonný zástupce mohl dítěti zabránit stažení aplikace Happy Studio.

  Informace o tom, jak omezit obsah, který vaše dítě může spatřit a ke kterému může přistupovat, naleznete zde:

  na iTunes: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  na Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Pro informace o tom, jak si vyžádat heslo pro nákup aplikací a pro zanechání recenze na iTunes App Store navštivte: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  Na webových stránkách Happy Studio se zobrazí vašemu dítěti pokyny, aby požádalo své rodiče o svolení webové stránky navštívit. Tento proces bude vyžadovat, aby byl před vstupem na stránky proveden jednoduchý matematický výpočet, který má zajistit souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

  Prostřednictvím webových stránek nebo aplikace nebudou shromažďovány žádné osobní údaje od vašeho dítěte. Používání webových stránek a aplikace je zdarma (výjimkou mohou být poplatky za data).

 • 6. Je platforma Happy Studio pro děti bezpečná?

  Děláme maximum, abychom zajistili, aby platforma Happy Studio byla pro vaše děti bezpečná. Více podrobností o zavedených bezpečnostních opatřeních naleznete v našich Zásadách ochrany soukromých údajů.

 • 7. Používání platformy Happy Studio

  Jak jsme vysvětlili výše, děláme maximum, abychom zajistili, aby platforma Happy Studio byla pro vaše děti bezpečná. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že lidé budou tyto Podmínky dodržovat, nemůžeme slíbit, že tak každý bude činit. Pokud někdo používá webové stránky způsobem podle všeho bez našeho vědomí, nejsme v rozsahu povoleném zákonem zodpovědní za konání takové osoby ani za takové jednání neručíme.

  Souhlasíte s tím, že nebudete a ani nenecháte své dítě:

  • na webových stránkách Happy Studio, v aplikaci, v Komunitě rodičů či v e-mailech nahrávat či publikovat cokoli nevhodného ani žádnou reklamu – jako příklad toho, co je nevhodné (i když tam jsou i jiné), zahrnuje vše, co by mohlo poškodit jiné osoby nebo společnosti z důvodů používání jejich práv k duševnímu vlastnictví, zveřejnění informací, které je identifikují nebo poškozují jejich pověst;

  • napodobovat kohokoli či jakoukoli společnost či falešně tvrdit, že někoho znáte;

  • zastrašovat, sledovat, poškozovat či jinak obtěžovat ostatní uživatele platformy Happy Studio;

  • nahrávat, publikovat či e-mailem odesílat jakýkoli obsah, který obsahuje počítačový virus nebo je jinak určen k poškození platformy Happy Studio, našich počítačových programů nebo počítačových systémů obecně;

  • v žádném případě porušovat zákon.

 • 8. Odkazování na webové stránky Happy Studio

  Pokud ze svých webových stránek nebo aplikace uvedete odkaz na webové stránky nebo aplikaci Happy Studio, nesmí to vyvolávat dojem, že jste nějakým způsobem na platformu Happy Studio napojeni. O platformě Happy Studio nesmíte referovat či ji líčit nepravdivým, zavádějícím, urážlivým či obecně neslušným způsobem. Buďte milí!

 • 9. Shromažďujeme nějaké osobní údaje?

  Neshromažďujeme žádné osobní údaje od vašeho dítěte. Shromažďujeme pouze soukromé údaje od vás jako rodiče či zákonného zástupce, pokud se rozhodnete zaregistrovat k odběru zpravodaje nebo se připojit ke Komunitě rodičů. Pročtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromých údajů, které vysvětlují, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, a co nejdůležitější, jak zajišťujeme, aby vaše soukromé údaje byly v bezpečí a zajištěné.

 • 10. Naše právní odpovědnost pro používání webových stránek Happy Studio

  Webové stránky Happy Studio jsou k dispozici na základě „tak jak jsou“ a „jak jsou přístupné“. To znamená, že neslibujeme, že webové stránky a aplikace budou vždy funkční a/nebo bez chyb. Čas od času mohou webové stránky nebo aplikace náhodou spadnout nebo budeme muset v režimu off-line něco opravit.

  V rozsahu povoleném zákonem nejsme odpovědni ani neručíme za případná přerušení dostupnosti webových stránek či aplikace nebo případná zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo věci chybějící na webových stránkách či aplikaci. Nemůžeme také slíbit, že webové stránky budou zcela bez virů či podobných škodlivých záležitostí, jako jsou „trojské koně“ nebo červi. Ujišťujeme vás ale, že používáme na trhu standardní nástroje antivirové ochrany.

  V rozsahu povoleném zákonem nejsme odpovědní ani neručíme za jakékoli ztráty, které můžete utrpět a) obecně na základě používání webových stránek či aplikace nebo b) v nepřímém důsledku používání webových stránek či aplikace.

 • 11. Odkazy a reklamy na jiné webové stránky, výrobky a služby

  Na webových stránkách Happy Studio není rozhodně žádná propagace ani marketingová sdělení týkající se potravinových výrobků. Nenacházejí se zde žádné odkazy ze sekcí pro děti na jiné webové stránky nebo služby, takže rodiče si mohou být jisti, že místo, kde si vaše dítě hraje, je bezpečné a zajištěné.

  Někdy můžeme vložit odkazy nebo reklamy na jiné webové stránky, výrobky nebo služby, ale pouze v těch částech webových stránek, kam mají přístup pouze dospělí. Pokud takové odkazy a/nebo reklamy vložíme, nabízíme je pouze pro pohodlí a pro zajímavost.

  Nepodporujeme názory nebo postoje nacházející se na jakýchkoli z těchto webových stránek, k nimž odkazy vedou nebo na něž se odkazuje reklama. Neověřujeme správnost, úplnost nebo kvalitu jakéhokoli obsahu, který se nachází na webových stránkách, k nimž odkazy vedou nebo na něž se odkazuje reklama, ani za toto nepřebíráme odpovědnost. Nejsme také zodpovědní za kvalitu či doručení jakéhokoli výrobku či služby, které jsou na těchto webových stránkách či reklamou nabízené, zpřístupněné, které lze jejich prostřednictvím získat a na něž je na daných webových stránkách reklama.

 • 12. Budou se tyto Podmínky měnit?

  Čas od času může být nutné Podmínky změnit. Pokud provedeme jakoukoli změnu, budeme tyto změny publikovat v sekci webových stránek a aplikaci grown-ups (Dospělí) a na dalších místech, kde se domníváme, že je nezbytné dát změnu vědět. Dívejte se prosím na webové stránky a do aplikace často pro případ, že bychom tyto Podmínky změnili.

 • 13. Některé další obecné záležitosti

  Tyto Podmínky a Zásady ochrany soukromých údajů jsou jediné právní podmínky, které platí mezi vámi a námi ohledně vašeho používání webových stránek Happy Studio.

  Je-li nějaká část těchto Podmínek nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, pak by měla být tato část ignorována a smazána a zbývající části těchto Podmínek zůstávají nedotčené.

  Tyto podmínky se řídí právními předpisy Anglie. Doufejme, že nedojde k žádným sporům, pokud ale nějaké nastanou, budou slyšení probíhat pouze u anglických soudů.

 • 14. Kdy byly tyto Podmínky naposledy aktualizovány?

  3. srpna 2015