Meni

Zaštitni znakovi

© 2015 McDonald’s. Sve reference označene sa ™ ili ® su zaštini znakovi korporacije McDonald’s i njenih podružnica, osim u slučajevim kada su naznačeni zaštitni znakovi trećih strana. Sva prava pridržana.

McDonald’s Happy Studio – Uslovi i odredbe web stranice i aplikacije

Dobro došli u McDonald'sov Happy Studio! Ovi uslovi i odredbe objašnjavaju pravila koja trebate poštovati kada koristite web stranicu i/ili aplikaciju Happy Studio. Ovi uslovi i odredbe se odnose samo na web stranicu i/ili aplikaciju Happy Studio.

Molimo da pročitate ove uslove i odredbe i našu politiku privatnosti prije nego što bude koristili Happy Studio i prije nego što dopustite Vašem djetetu da koristi Happy Studio.

Ovi uslovi i odredbe sadrže sljedeće dijelove (kliknite na svako zaglavlje kako bi išli direktno na taj dio):

 • 1. Ko rukovodi sa aplikacijom Happy Studio?

  Happy Studio je pod rukovodstvom i kontrolom McDonald’s Europe Limited (registrirani broj kompanije: 01739890), koja je osnovana u Ujedinjenom Kraljevstvu i ima registrirani ured u:

  178/180 Edgware Road,
  London, W2 2DS.

  Možete nas kontaktirati na help@happystudio.com.

 • 2. Pristup na web stranicu Happy Studio

  Ulaskom i korištenjem web stranice Happy Studio, Vi pristajete da budete u skladu sa ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom Uslova i odredbi, molimo Vas da ne koristite Happy Studio i da ne date Vašem djetetu da koristi Happy Studio.

  Web stranica i aplikacija Happy Studio su zamišljeni da je koristite Vi i Vaše dijete za lično uživanje. Ne smijete je koristiti u vezi sa bilo kakvom vrstom posla ili u komercijalne svrhe.

 • 3. Prava intelektualnog vlasništva

  Prava intelektualnog vlasništva (poznata kao "PIV") daju ljudima pravo da zaštite stvari koje kreiraju poput izuma, knjiga, umjetničkih dijela, simbola, imena slika i dizajna. Sve slike, logoi, ilustracije, audio klipovi, video klipovi, tekst i drugi elementi koje vidite na aplikaciji Happy Studio kao i opći dizajn web stranice zaštićeni su PIV-om. McDonald’s ili posjeduje ove PIV-ove ili ima dozvolu da ih koristi od nekog drugog. Ovo znači da ne smijete kopirati, reproducirati, mijenjati, prodavati ili davati bilo šta iz aplikacije Happy Studio osim ako Vam mi prvo damo dozvolu. Ako to uradite Vi ćete kršiti PIV i možete imati problema!

 • 4. Vaši doprinosi

  Ako Vi ili Vaše dijete pošaljete, ili doprinesete nešto za Happy Studio ili nama, uključujući i izazove, izvlačenja ili prijave na besplatne poklone, tada, u zamjenu za to što puštamo Vas i Vaše dijete da koristite Happy Studio, Vi nama i našim agencijama i dobavljačima dajete dopuštenje u Vaše ime i ime Vašeg djeteta, da reproduciramo, mijenjamo, kopiramo, adaptiramo, brišemo, učinimo dostupnim i generalno koristimo Vaše doprinose i doprinose Vašeg djeteta unašu korist, besplatno, zauvijek, bilo gdje u svijetu i bez potrebe za plaćanjem ili davanjem bilo kakvih tantijema Vama ili Vašem djetetu ili bilo kakve druge kompenzacije.

  Vi nam obećavate da je bilo šta što Vi ili Vaše dijete pošaljete i doprinesete za Happy Studio ili nas, originalno Vaše i da nije kopirano od nekog drugog ili korišteno bez njegove dozvole.

  Vi ste isključivo odgovorni da osigurate da bilo šta što nam pošaljete ili dorpinesete za Happy Studio ne sadrži bilo kakve informacije ili sliku, koje mogu omogućiti drugima da identificiraju druge osobe, ili njihove privatne informacije, ili imovinu, a posebno njihovo pravo ime ili adresu. Ovo je posebno važno kada je doprinos dio prijave za kreativno pisanje u okviru izazova, izvlačenja ili besplatne dodjele.

 • 5. Da li djeca trebaju dozvolu roditelja ili staratelja da koriste Happy Studio?

  Aplikacija Happy Studio ne zahtjeva dozvolu roditelja ili staratelja za igru, nakon što je aplikacija instalirana na mobilni uređaj ili tablet. I iTunes i Google Play pružaju podršku za roditeljsku kontrolu i podršku za šifre, kako bi omogućili roditelju ili staratelju da spriječi dijete od preuzimanja aplikacije Happy Studio.

  Za informacije o tome kako ograničiti sadržaje koje vaše dijete može vidjeti i kojima može pristupiti...

  na iTunesu: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN
  na Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en

  Za informacije o tome kako zatražiti lozinku za kupovinu aplikacija i ostavljanje kritika na prodavniciiTunes App Store: http://support.apple.com/kb/ht1904?viewlocale=en_EN

  Postavljanje zaštite lozinkom na Vašem računu Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en

  Web stranica Happy Studio će Vašem djetetu dati instrukcije kako da pita roditelja za dozvolu da posjeti tu web stranicu. Bit će potrebno da riješe jednostavan matematički proračun prijenego budumogli ući na stranicu, što pomaže da se osigura pristanak roditelja ili staratelja.

  Nikakvi lični podaci neće biti preuzeti od Vašeg djeteta preko web stranice ili aplikacije. Web stranica i aplikacija su besplatne za korištenje (osim naknada za prijenos podataka koje se mogu primijeniti).

 • 6. Je li Happy Studio siguran za djecu?

  Mi smo učinili sve napore da osiguramo da Happy Studio bude siguran za djecu. Molimo pogledajte našu politiku privatnosti za više detalje o mjerama sigurnosti koje smo uspostavili.

 • 7. Korištenje Happy Studio

  Kako je objašnjeno iznad mi smo učinili sve napore da osiguramo da Happy Studio bude siguran za djecu. Iako mi činimo napore da osiguramo da ljudi poštuju ove Uslove i odredbe mi ne možemo obećati da će to svi i učiniti. Ako neko koristi ovu web stranicu na način na koji ne treba bez našeg znanja, u obimu koji dopušta zakon, mi nismo odgovorni za ono što ta osoba radi.

  Vi pristajete da nećete dopustiti Vašem djetetu sljedeće:

  • da postavlja ili piše na web stranici i aplikaciji Happy Studio, roditeljskoj grupi ili putem e-pošte, bilo šta što je nepodobno, ili što reklamira primjerom bilo šta što je nepodobno (iako postoje drugi), a ovo uključuje bilo šta što može oštetiti druge ljude ili kompanije, jer koristi PIV, otkriva informacije koje ih identificiraju ili štete njihovoj reputaciji,

  • da se predstavlja kao neko drugi ili kompanija, ili lažno tvrdi da poznaje nekoga,

  • da zlostavlja, prati, šteti ili na drugi način uznemirava bilo kog drugogo korisnika aplikacije Happy Studio,

  • da postavlja, piše ili e-poštom šalje bilo kakav sadržaj koji sadrži računarski virus ili bilo šta što je dizajnirano da ošteti Happy Studio, naše računarske programe, ili računarske sisteme uopće, ili

  • da krši zakon na bilo koji način.

 • 8. Povezivanje sa aplikacijom Happy Studio!

  Ako date poveznicu na web stranicu Happy Studio sa Vaše web stranice ili aplikacije, ne smijete implicirati ili sugestirati da ste na neki način povezani sa aplikacijom Happy Studio i ne smijete predstavljati niti govoriti o aplikaciji Happy Studio na neistinit, zbunjujući, uvredljiv ili uopće nepristojan način. Budite fini!

 • 9. Da li prikupljamo Vaše lične informacije?

  Mi ne prikupljamo bilo kakve lične informacije od Vašeg djeteta. Mi prikupljamo lične informacije samo od Vas kao roditelja ili staratelja, ako odaberete da se prijavite za naš bilten ili da se pridružite našoj roditeljskoj grupi. Molimo pogledajte našu politiku privatnosti koja objašnjava koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i, što je najvažnije, kako osiguravamo da Vaše lične informacije budu zaštićene i sigurne.

 • 10. Naša pravna odgovornost za Vaše korištenje web stranice Happy Studio.

  Happy Studio je dostupan u viđenom stanju i prema dostupnosti. Ovo znači da ne dajemo bilo kakva obećanja da će web stranica raditi bez prekida i/ili bez greške. Povremeno se web stranica može srušiti slučajno ili možemo trebati da je učinimo nedostupnom kako bismo nešto popravili.

  U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, mi nismo odgovorni niti dužni za bilo kakve prekide u dostupnosti web stranice ili bilo kakva odlaganja, nepreciznosti, greške ili stvari koje nedostaju na web stranici. Mi Vam također ne možemo obećati da je web stranica potpuno bez virusa ili drugih sličnih zlonamjernih stvari poput "trojanskih konja" ili crva. Međutim, budite sigurni da koristimo standardne alate industrije za zaštitu od virusa.

  U mjeri dozvoljenoj zakonom mi nismo odgovorni niti dužni za bilo kakav gubitak koji možete pretrpjeti a) uopće iz korištenja naše web stranice, ili b) kao indirektni rezultat korištenja naše web stranice.

 • 11. Poveznice i reklame za druge web stranice, proizvode i usluge.

  Apsolutno nema bilo kakvih promocija hrane ili marketinga na aplikaciji Happy Studio. Također nema poveznica na druge web stranice ili usluge iz dijela za djecu, tako da roditelji mogu biti sigurni gdje se njihovo dijete igra sigurno i zaštićeno.

  Ponekad možemo staviti poveznice ili reklame za druge web stranice, proizvode ili usluge na dijelu web stranice koji je dostupan samo odraslima. Ako postavimo takve poveznice i/ili reklame, one se daju samo zbog pogodnosti i interesiranja.

  Mi ne podržavamo mišljenja ili poglede koji se mogu naći na bilo kojoj web stranici sa kom poveznice ili reklame povezuju. Mi ne verificiramo niti preduzimamo odgovornost za tačnost, potpunost ili kvalitetu bilo kog sadržaja na bilo kojoj web stranici sa kom poveznice ili reklame povezuju. Mi također nismo odgovorni za kvalitetu ili isporuku bilo kakvih proizvoda ili usluga koje se nude, kojima se pristupa, dobijaju se ili ih se reklamira na bilo kojoj drugoj web stranici ili reklami.

 • 12. Da li će se ovi Uslovi i odredbe promijeniti?

  Mi možemo trebati da ažuriramo ove Uslove i odredbe s vremena na vrijeme. Ako napravimo bilo kakve promjene, mi ćemo te promjene objaviti u dijelu naše web stranice za odrasle i bilo kom drugom dijelu za koji mislimo da je to potrebno, tako da budete svjesni promjenam. Molimo Vas da često pogledate web stranicu i aplikaciju za slučaj da napravimo promjene u ovim Uslovima i odredbama.

 • 13. Neke druge opće stvari.

  Ovi uslovi i odredbe i politika privatnosti su jedini pravni uslovi koji se primjenjuju između Vas i nas u vezi sa korištenjem web stranice Happy Studio.

  Ako je bilo koji dio ovih uslova i odredbi nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, tada će se taj dio ignorirati i obrisati, a ostali dijelovi ovih uslova i odredbi će ostati nedirnuti.

  Ovi uslovi i odredbe su predmet zakona Engleske. Nadamo se da nećemo imati bilo kakvih sporova, ali ako budemo imali, Vi pristajete da će oni biti saslušani samo na engleskim sudovima.

 • 14. Kada je ova Politika privatnosti zadnji put ažurirana?

  3. august 2015.